آغاز به کار مجدد وبلاگ!

 
 
 
 

از آخرین باری که استاتیک-دینامیک بروز شد قریب به یکسال می گذرد،این سکوت و رکود عجیب برای خودمان هم بی سابقه بود،گاهی انسان آنقدر غرق در روزمرگی ها و مشکلات می شود که تا چشم باز می کند می بیند که راهی بس دراز را به بهانه ی مقصدی پیموده و از مبدا  دور شده، قرار بود در طول این مدت،عزیزانی موقتا اداره امور وبلاگ را برعهده گیرند که بنا به هر دلیلی،از عهده ی آن بر نیامدند از امروز وبلاگ کار خود را چون گذشته از سر خواهد گرفت، مهم این است گام ها محکم تر برداشته شوند.

/ 0 نظر / 29 بازدید