مسعود دهمرده سرپرست تربیت بدنی شهرستان زابل در میان هواداران تیم کبدی سجاد.....

مسعود دهمرده سرپرست تربیت بدنی شهرستان زابل در میان هواداران در بازی امروز .....

تیم کبدی آب وخاک سیستان(سجاد زابل) با نتیجه ۵٣ بر٣٨ به برتری دست یافت..

/ 0 نظر / 16 بازدید