نتایج نظرسنجی

تشکر می کنیم از همه کسانی که در نظرسنجی وبلاگ (استاتیک-دینامیک) در مورد عملکرد مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دکتر نرماشیری شرکت کردند

نتایج نظرسنجی به شرح زیر است:

 

/ 0 نظر / 34 بازدید