اطلاعیه :ارائه مقاله درس راهسازی//استاد رستمیان

راه،نخستین و طبیعی ترین وسیله ی ارتباط انسانهاست. راه ها به منزله ی شریان های حیاتی یک سرزمین می باشند. در حقیقت تپش منظم و بدون وقفه ی خون در رگ های آن است، یعنی زمانی اقتصاد مملکتی پابرجا و در حال پیش رفت خواهد بود که انسان ها و انواع و اقسام کالاها و مواد تولیدی در آن تحت شرایط و برنامه های صحیح بین نقاط مختلف، در داخل و یا خارج کشور، جابه جا شوند و این امر جز با احداث شبکه ی راه های مناسب میسر نخواهد بود.

/ 0 نظر / 14 بازدید