25 درصد هزینه تیم فولاد ماهان را داشتیم به راحتی به لیگ یک صعود میکردیم .

یونس دهمرده : در گفتگو با خبرنگار وبلاگ:

 

بودجه ای که شما درنیم فصل اول رقابتها برای تیم سجاد هزینه کرده اید به چه مقداراست وآیا این مقداربودجه به نظرشما کافی بوده است یا خیر؟

درنیم فصل اول رقابتها تقریبا 15 میلیون هزینه داشته ایم که کافی نبوده است ونتوانسته ایم به تمامی تعهداتمان عمل کنیم .

س: ایا جهت جذب بودجه به مسئولین هم مراجعه کرده اید:

ج: بله ما با مسئولینی که با ورزش مرتبط بوده اند مراجعه کردیم نامه نوشته ایم و....

حتی بنده به جناب آقای فرماندارزابل عرض کردم که اگر به تیم 40 میلیون تومان کمک شود تیم به راحتی به لیگ دسته یک صعود میکند حتی به ایشان ومسئولین محترم تربیت بدنی نیزعرض کردم که اگربه لیگ یک صعود نکردیم 50 درصد این پول را به شما برمیگردانیم اما بازهم توجهی نشد

درکل صعود به لیگ دسته یک کارسختی نیست اما باید برای ان هزینه کرد .

اگریک چهارم هزینه ای که تیمی مانند فولاد ماهان کرده است را داشته باشیم میتوانیم به لیگ یک صعود کنیم اما ان را هم نداریم

/ 0 نظر / 12 بازدید